Vi är Tåg i Bergslagen

Tåg i Bergslagens organisation är relativt liten, då vi arbetar med olika partners som utför den största delen av det operativa arbetet. Vår tekniska chef samt vår chef för trafik och infrastruktur delar vi med andra trafikhuvudmän i syfte att öka effektiviteten samt att få en samsyn i flera områden.

Vill du komma i kontakt med oss, maila gärna på: info@tagibergslagen.se

Organisation

Här är vi som arbetar i Tåg i Bergslagen.

Porträttbild Maja Rapp VD
Maja Rapp
VD
Porträttbild Mats Eklund, chef strategi och ekonomi
Mats Eklund
Chef Strategi och Ekonomi
Porträttbild Malin Edhäll, chef kund och marknad
Malin Edhäll
Chef Kund och Marknad
Porträttbild Yujiun Zhang chef trafik och infrastruktur
Yujin Zhang
Chef Trafik och Infrastruktur
Porträttbild Helen Benjaminsson, ansvarig administation
Helen Benjaminsson
Administrativ chef
Porträttbild Håkan Jarl teknisk chef
Håkan Jarl
Teknisk chef / CTO
Porträttbild Nima Ögren Fleet Controller
Nima Ögren
Fleet Controller
Porträttbild Marianne Persson Systemförvaltare
Marianne Persson
Systemförvaltare
Pressbild / porträtt Gabriel Andersson Kommunikatör
Gabriel Andersson
Kommunikatör

Styrelse

Styrelsen företräder ägarna, det vill säga de olika Regionerna.

Abbe Ronsten
Region Dalarna
Mikael Rosén
Region Dalarna
Marie-Louise Dangardt
Region Gävleborg
Per Bång
Region Gävleborg
Jenny Landernäs
Vice ordförande
Region Västmanland
Marino Wallsten
Region Västmanland
Nina Höijer
Ordförande
Region Örebro Län
Erik Baecklund
Region Örebro län
Jonas Hillerström
Suppleant
Region Dalarna
Thomas Norrman
Suppleant
Region Gävleborg
Elin Granqvist
Suppleant
Region Västmanland
Magnus Lagergren
Suppleant
Region Örebro län