Tåg i Bergslagens dubbeldäckare vid en perrong. Ett utropstecken är placerat över bilden för att markera att informationen är viktig.

Reducerad trafik fram till sommaren

Vår trafik är drabbad av omfattande störningar. Personalbrist är en stor orsak. Utifrån förutsättningar som finns är planering gjord för trafiken till och med 29 juni.

Uppdaterat 26 februari.

Sedan mitten av december har vi haft en trafikal kris med många inställda avgångar och låg punktlighet. Tåg i Bergslagen, tillsammans med vår operatör VR, arbetar intensivt för att få en bättre och stabilare trafik. Det pågår ett flertal parallella aktiviteter.

  • Tåg i Bergslagen och vår operatör VR har gemensamt har kommit överens om att reducera trafiken med drygt 15 procent fram till sommartidtabellen (29e juni 2024). Reducering av trafik görs för att minska antalet akut inställda avgångar; det möjliggör bättre och tidigare information till resenärerna och en förutsägbar ersättningstrafik.
  • VR fokuserar fortsatt på rekrytering och utbildning under våren. Tillräckligt många tågvärdar och lokförare är grunden till att få trafiksystemet att fungera.

Bedömningen just nu är att vi kommer att köra all planerad trafik med start från sommartidtabellen.

Tåg i Bergslagen och vår operatör ser hur våra resenärer drabbas av inställelser och låg punktlighet, vi ber om ursäkt för det.  Tack för ert tålamod under starten på 2024 och hoppas att vi ses ombord på Tåg i Bergslagen!

Förändringar i trafiken,
22 januari – 29 juni

Observera att det kan vara olika trafiklösningar olika veckodagar.

Linje 50 Dalabanan
Morastrand – Borlänge C

Se anpassad tidtabell linje 50

Tåg 8123 med avgångstid 05:35 från Morastrand mot Borlänge C ställs in helt tisdag-fredag. Avgången ersätts med buss 05:21 från Morastrand och ankommer Borlänge  C 07:22. Observera att ersättningsbussen inte stannar i Tällberg.

Tåg 8127 med avgångstid 07:08 från Morastrand mot Borlänge C ställs in helt måndag-fredag. Resenärerna hänvisas till nästa avgång (tåg 8129 08:20 från Mora C).

Tåg 8133 med avgångstid 10:03 från Morastrand mot Borlänge C ställs in helt måndag-fredag. Avgången ersätts med buss 09:36 från Morastrand och ankommer Borlänge C 11:41.

Tåg 8143 med avgångstid 15:13 från Morastrand mot Borlänge C ställs in helt måndag-fredag. Resenärerna hänvisas till nästa avgång (tåg 8145 16:10 från Mora C).

Tåg 8120 med avgångstid 05:07 från Borlänge C mot Morastrand ställs in helt måndag-fredag. Resenärerna hänvisas till nästa avgång (tåg 8122 05:57 från Borlänge C).

Tåg 8126 med avgångstid 07:52 från Borlänge C mot Morastrand ställs in helt måndag-fredag. Avgången ersätts med buss 07:21 från Borlänge C mot Morastrand. Bussen stannar fr o m 29 januari också i Tällberg.

Tåg 8136 med avgångstid 13:19 från Borlänge C mot Morastrand ställs in helt måndag-fredag. Resenärerna hänvisas till nästa avgång (tåg 8138 14:22 från Borlänge C).

Tåg 8144 med avgångstid 17:27 från Borlänge C mot Morastrand ställs in helt måndag-fredag. Avgången ersätts med buss 17:20 från Borlänge C motRättvik. Resenärerna vidare till Mora C och Morastrand hänvisas till nästa avgång (tåg 8146 19:13 från Rättvik).

Linje 53 Bergslagsbanan
Gävle C – Borlänge C – Örebro C – Mjölby

Se anpassad tidtabell linje 53 (observera att datum i tabellen är felaktig, anpassad tidtabell gäller till 29 juni)

Tåg 8185 med avgångstid 07:15 från Gävle C ställs in på delsträckan Borlänge C-Örebro C måndag-fredag. Resenärerna hänvisas till nästa avgång (tåg 8169 09:49 från Borlänge C).

Tåg 8189 med avgångstid 11:24 från Gävle C ställs in på delsträckan Gävle C-Borlänge C måndag-fredag. Resenärerna hänvisas till nästa avgång (tåg 8173 12:24 från Gävle C). Tåget kommer att utgå från Borlänge C 12:56 mot Örebro C.

Tåg 8207 med avgångstid 08:44 från Örebro C mot Hallsberg ställs in helt måndag-fredag. Resenärerna hänvisas till avgången före eller efter.

Tåg 8211 med avgångstid 10:58 från Örebro C mot Hallsberg ställs in helt måndag-fredag. Resenärerna hänvisas till avgången före eller efter.

Tåg 8215 med avgångstid 12:44 från Örebro C mot Hallsberg ställs in helt måndag-fredag. Resenärerna hänvisas till avgången före eller efter.

Tåg 8221 med avgångstid 14:51 från Örebro C mot Hallsberg ställs in helt måndag-fredag. Avgången ersätts med buss 14.51 från Örebro C och ankommer Hallsberg 15:31.

Tåg 8184 med avgångstid 05:56 från Laxå ställs in på delsträckan Borlänge C-Gävle C måndag-fredag. Resenärerna hänvisas till nästa avgång (tåg 8186 10:08 från Borlänge C).

Tåg 8192 med avgångstid 12:53 från Örebro C ställs in på delsträckan Örebro C-Borlänge C måndag-fredag. Resenärerna hänvisas till nästa avgång (tåg 8172 13:53 från Örebro C). Tåget kommer att utgå från Borlänge C 15:12 mot Gävle C.

Tåg 8208 med avgångstid 09:50 från Hallsberg mot Örebro C ställs in helt måndag-fredag. Resenärerna hänvisas till avgången före eller efter.

Tåg 8212 med avgångstid 11:50 från Hallsberg mot Örebro C ställs in helt måndag-fredag. Resenärerna hänvisas till avgången före eller efter.

Tåg 8216 med avgångstid 13:50 från Hallsberg mot Örebro C ställs in helt måndag-fredag. Resenärerna hänvisas till avgången före eller efter.

Tåg 8222 med avgångstid 15:57 från Hallsberg mot Örebro C ställs in delvis Hallsberg-Örebro C måndag-fredag. Resenärerna hänvisas till avgången före eller efter.

Linje 54 Godsstråket genom Bergslagen
Gävle C – Fagersta C – Örebro C

Ingen trafikreducering, ordinarie tidtabell gäller.

Linje 55 Bergslagspendeln
Ludvika – Fagersta C – Västerås C

Se anpassad tidtabell linje 55 (observera att datum i tabellen är felaktig, anpassad tidtabell gäller till 29 juni)

Tåg 8039 med avgångstid 09:13 från Fagersta N mot Västerås C ställs in helt måndag-fredag. Avgången ersätts med buss 09:13 från Fagersta N mot Västerås C. Observera att ersättningsbussen endast stannar i Fagersta N och Fagersta C innan Västerås C. Resenärerna till och från mellanliggande stationer hänvisas till nästa avgång (tåg 8009 10:14 från Fagersta N).

Tåg 8059 med avgångstid 20:18 från Fagersta N mot Västerås C ställs in helt måndag-fredag. Avgången ersätts med buss 20:18 från Fagersta N mot Västerås C.

Tåg 8091 med avgångstid 05:37 från Fagersta N mot Västerås C ställs in helt måndag-fredag. Avgången ersätts med buss 05:37 från Fagersta N mot Västerås C.

Tåg 8000 med avgångstid 05:39 från Västerås C mot Ludvika ställs in på delsträckan Västerås C-Fagersta C måndagar. Avgången ersätts med buss 04:45 från Västerås C till Fagersta C där tåg 8000 inväntar för vidare färd mot Ludvika.

Tåg 8052 med avgångstid 17:50 från Västerås C mot Fagersta N ställs in helt måndag-torsdag. Avgången ersätts med buss 17:50 från Västerås C mot Fagersta N.

Tåg 8058 med avgångstid 22:19 från Västerås C mot Fagersta N ställs in helt måndag-fredag Avgången ersätts med buss 22:19 från Västerås C-Fagersta N.

Tåg 8092 med avgångstid 07:10 från Västerås C mot Fagersta N ställs in helt måndag-fredag. Avgången ersätts med buss 07:10 från Västerås C mot Fagersta N.

Aktuellt