Tåg i Bergslagens Reginatåg vid perrong på Örebro central. Människor kliver ombord.

Ny tågplan, nya tidtabeller

Söndag den 10 december startar tågplanen för 2024, med nya tidtabeller för tågen och en tidplan för banarbeten.

Tåg i Bergslagen har fortsatt anpassa resor för att möta resenärernas behov och uppdraget från regionerna, med hänsyn till Trafikverkets riktlinjer.    

– Tåg i Bergslagens mål är att erbjuda ett attraktivt trafikutbud. I den nya tidtabellen har vi glädjande kunnat tillgodose önskemål från våra resenärer och utökat vissa avgångar. Tyvärr innehåller den nya tidtabellen även några försämringar i form av minskat utbud på vissa sträckor, berättar Gabriel Andersson, kommunikatör Tåg i Bergslagen.

Här nedan kan du se alla tidtabeller och ändringar inför 2024:   

Se de nya tidtabellerna här

Generella nyheter   

 • Tidtabellerna för 2024 gäller under perioden 2023-12-10 till 2024-12-14. 
 • Anpassad sommartidtabell gäller under perioden 2024-06-30 till 2024-08-10.
 • Med start i april kommer våra nya dubbeldäckare ER1 att börja trafikera linje 50 (Dalabanan mellan Mora och Sala) och linje 53 (Bergslagsbanan mellan Gävle och Mjölby/Laxå). 

Nyheter per sträcka 

Linje 50 Dalabanan
Morastrand – Borlänge C – Sala  

 • Avgångar som trafikeras med dubbeldäckaren ER1 körs bara till Mora C. Det beror på begränsningar vid bland annat perrong och spår i Morastrand. Vilka dessa avgångar är ser du i tidtabellen.
 • Efter önskemål från våra kunder kommer tåg 8140 från Borlänge till Morastrand att senareläggas. I stället för 15:04 blir den nya avgångstiden från Borlänge C 15:33. Det gör det möjligt för dig som reser med tåg 8192 från Örebro C (ankomsttid Borlänge C 15:11) att hinna med avgången. 
 • Tåg 8152/8172 återgår till ursprunglig trafikering med slutstation Gävle C istället för Morastrand. På sträckan Borlänge C-Mora C/Morastrand får tåg 8142 avgångstid från Borlänge 16:14 måndag-fredag (16:18 sommartid) och 16:20 lördagar. Tåg 8172 som går från Örebro 13:53 ankommer Borlänge C 15:58 vilket innebär att det även fortsättningsvis är möjligt att resa Örebro C-Mora. 
 • Tåg 8159/8169 återgår till att trafikera Gävle C-Mjölby. Delen Mora C-Borlänge C ersätts av tåg 8129, som ankommer Borlänge C 09:34 och 8169 avgår 09:49. Det är då fortsatt möjligt att åka exempelvis Mora-Örebro, men med byte i Borlänge 09:34-09:49.
 • En ny avgång från Morastrand 06:26 söndagar (tåg 8125) gör det möjligt att komma till Borlänge C före klockan åtta även på söndagar. I Borlänge C finns anslutning för resor vidare mot Örebro C-Hallsberg (tåg 8167 07:56) och Gävle C (tåg 8162 08:12).
 • Under sommarveckorna veckorna 25-26 och 33 blir det mindre justeringar i turutbudet. Avgångarna på sträckan Morastrand-Borlänge C samordnas då med SJ.

Linje 53 Bergslagsbanan
Gävle C – Borlänge C – Örebro C – Hallsberg – Mjölby/Laxå 

 • Avgångarna på sträckan Örebro C-Hallsberg måndag-fredag samordnas så långt det går med SJs trafik på sträckan Stockholm-Västerås-Örebro-Göteborg för att kunna erbjuda halvtimmestrafik och ännu tätare avgångar i rusningstid. 
 • Trafiken på sträckan Hallsberg-Mjölby reduceras på vardagar från åtta till fem dubbelturer. På helgerna flyttas en dubbeltur från lördag till söndag, när det är fler långväga resenärer som nyttjar sträckan.
 • Sommartrafiken till Norrköping (vecka 28–32) kommer att köras även under 2024. Nytt för i år är kortare restid på sträckan Örebro C-Norrköping C. 
 • Tack vare en ny avgång från Lindesberg 05:52 (tåg 8201) mot Örebro-Hallsberg måndag-fredag kan man komma fram till Örebro och Hallsberg 30 minuter tidigare än förut.  
 • Det blir en ny avgång från Gävle C 19:24 måndag-fredag (tåg 8197) mot Borlänge C. Det ersätter dagens tåg 8113 på delsträckan Gävle C-Storvik.  
 • Två tåg tas bort eftersom SJ erbjuder timmestrafik på sträckan. Det gäller tåg 8243 med avgång 15:35 från Örebro C till Laxå samt tåg 8106 med avgång 16:24 från Laxå till Örebro C. 
 • Tåg 8180 med tidigare slutstation Borlänge C förlängs till Gävle C måndag-fredag med ankomsttid 23:32. Det skapar en förbindelse till nattågen mot Jämtland (tåg 70, 00:29) och övre Norrland (tåg 92, 23:53).  
 • Nya avgångar på lördags- och söndagsmorgon och förmiddag möjliggör tidigare ankomst till bland annat Gävle C, Borlänge C och Örebro C. 

Linje 54 Godsstråket genom Bergslagen
Gävle C – Fagersta C – Örebro C – Hallsberg 

 • Kraftig trafikreducering måndag-fredag. Trafiken kommer att bestå av en dubbeltur Avesta Krylbo-Örebro C och en dubbeltur Fagersta C-Gävle C, med fokus på pendlingsmöjlighet till Örebro respektive Gävle. 
 • Trafiken justeras även lördag-söndag med två dubbelturer per dag. Tidtabellen är lagd för att möjliggöra resor mellan Norrlandskusten och Västra Götaland med byte i Gävle och Örebro samt för dagresor till bland annat Gävle och Örebro.  

Linje 55 Bergslagspendeln
Ludvika – Fagersta C – Västerås C 

 • Det blir nya avgångar med halvtimmestrafik i rusningstid på sträckan Fagersta-Västerås C. De nya avgångarna är: 
  Från Fagersta N: 05:37* (tåg 8091) och 14:46* (tåg 8095)
  Från Västerås C: 07:09* (tåg 8092) och 15:19* (tåg 8096). 
  * Exakta tider ännu inte godkända när den här texten publiceras.
 • Följande tåg kommer endast att stanna vid Fagersta N , Fagersta C, Surahammar, Hallstahammar och Västerås C:
  • Tåg 8033, avgång Fagersta C 06:41, ankomst Västerås C 07:36.
  • Tåg 8050, avgång Västerås C 16:17, ankomst Fagersta C 17:17.
  • Tåg 8091, avgång Fagersta C 05:43, ankomst Västerås C 06:40.
  • Tåg 8092, avgång Västerås C 07:09, ankomst Fagersta C 08:07.
  • Tåg 8095, avgång Fagersta C 14:46, ankomst Västerås C 15:50.
  • Tåg 8096, avgång Västerås C 15:19, ankomst Fagersta C 16:16.
 • På lördagar och söndagar utökas trafiken till timmestrafik dagtid mellan Fagersta N och Västerås C. 
 • Sträckan Fagersta N-Västerås C får timmestrafik även under sommaren, måndag-söndag. 
 • Tåg 8033 och 8050 kortas av och delsträckan Skinnskatteberg-Fagersta C tas bort. Avgångarna kommer att i stället trafikera Fagersta N. 
 • Tåg 8012 med ankomst Ludvika 14:25 och 8020 med ankomst Ludvika 18:30 kommer åter att stanna i Vad och Söderbärke.  
 • Tåg 8058 med avgång från Västerås 22:19 kommer även att trafikera lördag-söndag, något som möjliggör pendling veckans alla dagar för dig som arbetar skift.

Aktuellt

Artikelbild Upptäck Bergslagen, bild på en kamera och texten upptäck bergslagen

Upptäck Bergslagen – Gabriel upptäcker

I vår nya serie ”Gabriel upptäcker” får du följa med på en resa genom Bergslagen. Med kameran i högsta hugg ger Gabriel sig ut på tur med mål att hitta både smultronställen och tips efter våra fyra linjer.