Nina Höjer ny ordförande i Tåg i Bergslagen

Tåg i Bergslagen är inne i en spännande fas med stora förändringar. De kommande fyra åren kommer styrelsens arbete att ledas av Nina Höjer, som valdes till ny ordförande vid bolagets årsmöte den 26 maj.

Nina Höjer, regionråd och ordförande i Kollektivtrafiknämnden i Örebro län, är Tåg i Bergslagens nya ordförande. Hon valdes vid Tåg i Bergslagen AB:s årsmöte och efterträder Tommy Levinsson som haft posten sedan 2011. Nina Höjer var tidigare vice ordförande i Tåg i Bergslagens styrelse.

– Tåg i Bergslagen huvuduppgift är att erbjuda kollektiva resor till länsinvånare i våra fyra ägarlän. Som nyvald ordförande känns det mycket hedersamt att de kommande fyra åren leda styrelsens arbete i detta viktiga uppdrag, säger Nina Höjer.

Jenny Landernäs, vice ordförande och Nina Höjer, ordförande Tåg i Bergslagens styrelse.
Jenny Landernäs, vice ordförande och Nina Höjer, ordförande Tåg i Bergslagens styrelse.

Tåg i Bergslagen är inne i en mycket spännande fas. I december ska byte av operatör genomföras och samtidigt ska bolaget ta större ansvar för tågresenärernas upplevelse genom en ny kundservice, marknadsföring och försäljning av biljetter.

Vid årsmötet valdes Jenny Landernäs, ordförande i Kollektivtrafiknämnden i Region Västmanland, till vice ordförande.

– Det känns mycket hedrande och roligt att kliva in i Tåg i Bergslagens styrelse. Tåg i Bergslagen är ett välskött och offensivt bolag. Men det känns också utmanande, med tåg som inte går i tid, lokförarbrist och en tuff ekonomisk situation. Vi kommer att få jobba med att återupprätta förtroendet för tågtrafiken både efter pandemin och efter de utmanande tider som lokförarbrist och annat fört med sig, säger Jenny Landernäs.


Pressbilder

Ladda ned bild från pressmeddelandet här

Nina Höijer, porträtt. Länk till pressbild på Region Örebro län

Jenny Landernäs, porträtt. Länk till pressbild på Region Västmanland  

Nu tas Tåg i Bergslagens nya tåg i trafik

Ett viktigt lyft för tågresenärer i Bergslagen! Den 10 mars är du välkommen att se eller åka med det nya tåget och intervjua företrädare för Tåg i Bergslagen.

Beslut om tilldelning i upphandling

Tåg i Bergslagen beslutade den 14 december att för upphandling av trafikavtal tilldela VR Sverige AB uppdraget som ny operatör.

Klart med nya tåg till Tåg i Bergslagen

Tåg i Bergslagen har köpt in sju nya moderna tåg. För resenärerna innebär det ett rejält lyft; det kommer att bli gott om plats och bättre komfort ombord.