Det avstängda spåret intill perrongen i Gagnef

Trafikinformation: Mora – Borlänge

Ett infrastrukturfel på järnvägen i Gagnef skapar förseningar på Siljansbanan. Speciellt tre av Tåg i Bergslagens avgångar påverkas.

Uppdaterat 8 maj 2023

Fel på järnvägen försenar vissa avgångar

Bakgrund

Ett av två spår är stängt för trafik på grund av ett infrastrukturfel. Tågen kan därför inte mötas i Gagnef, vilket påverkar trafiken längs sträckan Mora-Borlänge. 19 juni kl 16.00 har Trafikverket satt som prognos för att felet ska vara åtgärdat. I samband med arbetet påverkas delar av perrongen.

Påverkan

Mora – Borlänge, avgång 8127 och 8159
Ca 15-20min sen ankomst till Borlänge.

Borlänge – Mora, avgång 8140
Ca 30-35min sen ankomst till Mora.

På grund av felet i Gagnef blir sträckan mer känslig för mindre störningar. Det kan innebära generell försening längs sträckan på upp till 30min och kan även göra att avgångar tvingas ställas in med kort varsel.

Håll dig uppdaterad!

Håll dig uppdaterad om eventuella störningar inför din resa! Sök din avgång på sj.se eller i SJs app.

Distansarbete påverkar samhället på flera sätt

En timmes pendling till jobbet har länge varit gränsen för vad de flesta människor tycker är praktiskt möjligt. Med nya möjligheter till distans­arbete håller synen på pendling att förändras.

Strejk avblåst

Den strejk som det varslats om är avblåst.

Banarbete Frövi-Örebro våren 2023

Ett omfattande banarbete på sträckan Frövi-Örebro under mars-maj 2023. Det påverkar dig som reser på linje 53 och 54.