Banarbete

Banarbete Frövi-Örebro våren 2023

Trafikverket genomför banarbete på sträckan Frövi-Örebro under mars-maj 2023. Banarbetet innebär begränsad framkomlighet och tidvis totalstopp. Det påverkar dig som reser på linje 53 och 54.

Uppdaterat 22 mars 2023

Anpassad trafik under banarbetet och nya planeringshinder

Trafikverkets banarbete på sträckan Frövi Örebro sker preliminärt under mars–maj. Anpassad tågtrafik och bussersättning under perioden syns när du söker din resa på här på sök resa eller på sj.se.

Utgångsläget är att samtliga inställda avgångar bussersätts. I rusningstid kommer dessutom ytterligare avgångar, utan koppling till specifika tåg, att sättas in. Ersättningstrafiken på linje 54 angör ej Frövi.

Vägarbete 25-30 mars påverkar bussersättning

Den 25-30 mars pågår vägarbete som som påverkar vår ersättningstrafik mellan Frövi-Örebro. Det berör tider utanför rusningstid då restiden förlängs med 15 min. Avresan från Örebro sker då 15 min tidigare.

Sök alltid din resa på sj.se inför avresa!

Så påverkas du som reser linje 53, Gävle-Borlänge-Örebro

Vissa avgångar vänder i Lindesberg eller Frövi och bussersätts Lindesberg/Frövi-Örebro och vissa avgångar går hela vägen till Örebro men med förlängd restid. Trafiklösningen skiljer mellan avgångarna och veckorna.

Trafiken på sträckan Örebro-Hallsberg-Mjölby går till största del enligt normal tidtabell. Vissa avgångar på sträckan Örebro-Hallsberg kan vara inställda eller minutjusterade.

Så påverkas du som reser linje 54, Gävle-Fagersta-Örebro

Samtliga avgångar ställs in söder om Skinnskatteberg och ersätts med buss. Vissa avgångar ställs in redan söder om Fagersta C. Ersättningstrafiken går direkt mellan Skinnskatteberg och Örebro, d.v.s. angör ej Frövi. Avgångarna på delsträckan Örebro-Hallsberg går till största del enligt normal tidtabell.

Nu är Tåg i Bergslagens nya tåg i trafik

Tåg i Bergslagen har köpt in sju nya moderna tåg. För resenärerna innebär det ett rejält lyft; det kommer att bli gott om plats och bättre komfort ombord.

Nya tidtabeller och samlad planering för 2023

En ny tågplan startar söndag 11 december och då börjar nya tidtabeller att gälla. Se hur dina resor påverkas.

Biljetter för jul och nyår släpps 9 november

Nu kan du snart boka din resa över jul- och nyårshelgerna. Biljetter för 11 december – 12 mars släpps av SJ den 9 november.