Anpassningar på grund av Corona

Res tryggt under Corona-pandemin

Här har vi samlat tips och uppmaningar till dig som resenär och information om vad som gjorts för att minska risken för smittspridning. Tillsammans kan vi göra tågresan trygg!

Uppdaterat 2021-08-12

På Tåg i Bergslagens tåg ska det vara tryggt ombord både för dig som reser och personalen. Det gäller speciellt i samband med Corona-pandemin. SJ som ansvarar för vår tågtrafik arbetar kontinuerligt med att se till att de följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Allt för att säkerställa en säker resa för dig.

Det är viktigt att även du som resenär tar ditt ansvar och följer Folkhälsomyndigheten riktlinjer. Tänk på att hålla avstånd och stanna hemma om du har sjukdomssymptom! Läs mer om vad du bör göra för att skydda dig själv och andra på Folkhälsomyndighetens hemsida.


Personligt ansvar

Sedan den 1 juli har Folkhälsomyndigheten tagit bort rekommendationen om att använda munskydd i rusningstid. Numera är det upp till dig om du vill använda munskydd när du reser kollektivt. Samma sak gäller för personal på bussar och tåg som numera själva avgör om de vill använda munskydd. Använda munskydd slängs i papperskorgar vid exempelvis stationen

Se Folkhälsomyndighetens information om hur du använder engångsmunskydd (pdf)


Riktlinjer och information

1. Res bara om du måste

Många resor måste göras trots eller på grund av pandemin. Det är därför viktigt att du som inte måste resa hjälper till att minska risken för smittspridning genom att välja bort resan.

2. Välj rätt avgång med regionaltåg

Undvik om möjligt att resa i rusningstrafik.

3. Tvätta händerna noga, vi har själva utökat våra städrutiner

Kom ihåg att hålla god handhygien och att vid behov hosta/nys i armvecket.

Våra städrutiner innebär att tågen grundstädas en gång per dygn, vanligen på natten. Då gör vi en större rengöring av toaletter, säten, knappsatser, ledstänger, handtag, väggar och golv.

På merparten av tågen görs dagtid också lättare städning när tågen vänder vid sina destinationer. De rengöringsmedel städbolaget använder vid är fettlösande och har effekt på virus så som covid-19.

4. Håll avstånd ombord

Alla platser på våra tåg är obokade. Du kan sätta dig på valfri plats och det gör det lättare att hålla avstånd.

5. Lyssna till tågvärdens anvisningar

Tågvärden ansvarar för säkerheten ombord. Om hen kommer med uppmaning behöver du följa den.


Läs mer om Corona-viruset

Du hittar mer information om Corona-viruset (Covid-19) på dessa sidor:

folkhalsomyndigheten.se
krisinformation.se
who.int


Klart med nya tåg till Tåg i Bergslagen

Tåg i Bergslagen har köpt in sju nya moderna tåg. För resenärerna innebär det ett rejält lyft; det kommer att bli gott om plats och bättre komfort ombord.

Maja Rapp är ny vd för TiB

I Maja Rapp har Tåg i Bergslagen fått en ny vd som vill se mer utveckling och fler förbättringar för tågresenärerna.

Tyst avdelning på tågen

Det kommer inom kort att finnas en tyst avdelning ombord på våra Regina-fordon så snart uppsättningen av informationsskyltar är klar.