Biljetter

Enkla biljetter
Säljs ombord likväl som via agent

Partibiljetter
10 st, 20 st och 50 st biljetter som ej är personliga. 
Köps hos kundtjänst 0771-444 111

Länskort
Dessa kort finns i olika varianter beroende på länen. Gäller endast inom länet. Kontakta länstrafikbolagen för mer information.

Pendlarkort över länsgränserna
Köps hos kundtjänst 0771-444 111 eller via www.tagkompaniet.se

 1. Pendlarkort
  30 dagar löpande giltighet, priset är lika med enkelpriset gånger 10. Finns för vuxen och ungdom/student. Personligt!
 2. Pendlarkort Plus
  som A plus bussanslutning i relationspunkterna. Pris som A plus 200 kr/bussanslutnint (tätortsbuss/första zonen.

Återbetalning

 • Återbetalning av biljett sker på samma ställe som biljetten köptes.
 • Avbokad biljett återlöses till sitt fulla värde. Avbokning kan ske fram till tågets avgång.
 • Obokad biljett återlöses ej.
 • Biljett köpt med kontokort kan inte återbetalas kontant.
 • Ingen återbetalning på Partibiljetter och Pendlarkort.